Vi erbjuder i första hand ett kvadratmeterpris baserat på ytans storlek och utformning, samt förutsättningarna att utföra gjutningen.

Övriga arbeten enligt överenskommelse.