900 kvm i Sälentrakten fördelat på femton grunder i varierande storlek under v.28 åt Kewab, Fjällbetong och Österling Bygg.