image

image

Villa och garage i Broddbo. Beställare är Lindströms Bygg och entreprenad.